Rehabilitering

Med størst sannsynlighet vil du en eller annen gang i løpet av livet ha behov for rehabilitering. Enten som et resultat av akutt skade eller sykdom, eller belastningsskader og slitasje over tid. Trening gir ingen garanti for en sunn og frisk kropp, og ofte er nettopp intensiv og ensidig trening grunnen til at du som trener vil trenge rehabilitering gjennom enten fysioterapi, naprapati, massasje eller lignende.

Ved de fleste tilfeller hvor du vil måtte trenge behandling hos en eller flere av de ovenstående, bør rehabtrening inngå i behandlingsopplegget. Så fort man er smertefri og den akutte fasen er over, vil moderat og spesifik trening som styrkeøvelser og gåturer være en viktig del av din opptrening.

Et samarbeide mellom din terapeut og din personlige trener, vil derfor kunne hjelpe deg på vei tilbake til en frisk og smertefri kropp.

Det er likevel svært viktig å nevne at ved enkelte tilfeller av skade og sykdom, skal du holde deg i ro. Konsulter alltid lege ved vedvarene smerter og symptomer, og avslutt treningen ved akutt smerte.

Forebyggende trening

Siden vi alle er disponert for skade, er det viktig å tenke helhetlig og forebyggende når vi planlegger vår trening. Det betyr at du må legge opp til en allsidig og variert treningplan med fokus på bevegelighet, stabilitet og styrke. Gympartner hjelper deg å integrere slike øvelser i din trening!

Body and mind

Yoga, pilates, tai chi og meditasjon er treningsformer som fokuserer på fysisk og mental helse. Med fokus på bevegelighet, balanse og styrke er dette ypperlige treningsformer som gir liten eller ingen slitasje og som derfor lett kan komplimentere for eksempel et tungt styrkeprogram.

Gympartner hjelper deg å integrere gode øvelser fra disse treningsformene inn i din treningsplan!


Du står på siden "Rehabilitering". Har du spørsmål du ikke fant svar på ved å lese på siden?